Tuesday, November 2, 2010

kejernihan terpancar di wajah bagindaberdiri sama tinggi
duduk sama rendah
raja cemerlang
raja dijulang
tuanku umpama pohon yang rimbun
tempat patik menumpang berteduh.

No comments:

Post a Comment